Jedna od glavnih zadaća brenda je da cijelo vrijeme traži načine da ostane na pameti svoje ciljane publike, uz izbjegavanje da im dosadi. To minsko polje je najbolje izbjeći izradom jedinstvenog sadržaja koji će Vašu publiku potaknuti na angažman: lajkove, šerove,...